INVIGNINGSSPELET

                                                                                            3 MAJ

 

HEM        TILLBAKA TILL BILDER

 

                                                                         DENNIS KOLLAR SÅ ALLT GÅR RÄTT TILL I TÄVLINGEN

                                                                        OMGÅNG 1  ÅKE O LISBETH MOT MADELEINE O BRITT-LIS

                                                                         ÅKE HAR BARA ATT LÄGGA IN

                                                                       ARNE O STIG MOT MARILYN O ANNIE

                                                                        LILLIAN O GÖSTA MOT JANNICE O PER

                                                                        JANNICE FÖLJER KLOTET

                                                                        LASSE J OCH LENNART MOT TEDDY O INGELA

                                                                        DET SKA VÄL LASSE KUNNA GÖRA BÄTTRE

                                                                        LASSE P OCH GUNNEL MOT RALF O STURE

                                                                        LITE UTSPRITT VAR DET HÄR

                                                                        SÅ HÄR SKA DET SE UT

                                                                        VAD HAR ANNIE HITTAT

                                                                         OMGÅNG 2  ARNE HAR SATSAT PÅ ETT SKOTT

                                                                        VÄLDIGT MÅNGA KLOT FRAMFÖR

                                                                        LISBETH VÄNDER RYGGEN TILL

                                                                         DET VERKAR VARA EN SVÅRSPELAD BANA

                                                                        MADELEINE VISKAR TAKTIKEN TILL BRITT-LIS SOM KAN STÅ PÅ ETT BEN

                                                                        OMGÅNG 3  SKALL ARNE FÖRSÖKA SEJ PÅ ETT SKOTT

                                                                         LASSE O GUNNEL MÖTER MADELEINE O BRITT-LIS

                                                                        LASSE J VILL HA BORT KLOTET

                                                                        VEM ÄR DET SOM LEDER UNDRAR DOM

                                                                         TEDDY SKA FÖRSÖKA GÖRA NÅGONTING BRA

                                                                         OMGÅNG 4  HÄR VAR DET LÅNGT KVAR TILL LILLEN

                                                                        GUNNEL HAR KASTAT SITT KLOT OCH DET SER JU BRA UT

                                                                       FINN 5 FEL

                                                                        STRÅLANDE VÄDER HADE VI

                                                                       NU HAR ARNE TÄNKT ATT KASTA

                                                                       PER SKA FÖRSÖKA GÖRA NÅGOT BÄTTRE

                                                   

                                                                         OMGÅNG 5  STIG O ARNE MÖTER LISBETH O ÅKE IGEN

                                                                        LASSE P VISAR GUNNEL VAR HON SKA LÄGGA SEJ

                                                                       LENNART O LASSE J MOT MADELEINE O BRITT-LIS

                                                                        PER O JANNICE MÖTER MARILYN O ANNIE IGEN. NU GÄLLER DET JUMBOPLATSEN

                                                                       STURE O RALF MOT TEDDY O INGELA IGEN. DET ÄR EN REN FINALMATCH

                                                                        BOSSE VAR PRISUTDELARE

                                                                        SEGRARE I INVIGNINGSSPELET BLEV  RALF DAHLBORG OCH STURE GEIRON