KLUBBMÄSTERSKAPEN

HEM   TILLBAKA TILL RESULTAT

 

                    1998

1 LILLIAN PETTERSSON & LEIF LARSSON

2 DENNIS MÅNSSON & JOHNNY EDVARDSSON

3 ARNE LARSSON & LENNART SANDSTRÖM

 

                            1999

1 DENNIS MÅNSSON & LEIF LARSSON

2 JUTTA MEYER & LASSE JOHANSSON

3 GÖSTA EDVARDSSON & INGMAR LARSSON

 

                              2000

1 BOSSE FEIFF & RALF DAHLBORG

2 DENNIS MÅNSSON & JOHNNY EDVARDSSON

3 LASSE JOHANSSON & BRITT-INGER TENGBERG

 

                               2001

1 DENNIS MÅNSSON & STURE GEIRON

2 LASSE JOHANSSON & ÅKE NILSSON

3 LASSE PETTERSSON & KJELL BJÖRKQVIST

 

                                2002

1 JOHNNY EDVARDSSON & LISBETH MÅNSSON

2 BRITT-LIS GEIRON & BRITT-INGER TENGBERG

3 STIG ALFREDSSON & BOSSE FEIFF

 

                                 2003

1 LASSE PETTERSSON & LILLIAN PETTERSSON

2 LASSE JOHANSSON & ANITA NILSSON

3 BRITT-INGER TENGBERG & ULLA-BRITT IVARSSON

 

                                  2004

1 BOSSE FEIFF & BRITT-INGER TENGBERG

2 GUNNEL ENGSTRÖM & BRITT-LIS GEIRON

3 RALF DAHLBORG & STURE GEIRON

 

                                    2005

1 DENNIS MÅNSSON & MARILYN JOHANSSON

2 RALF DAHLBORG & TEDDY WASZAK

3 ÅKE PETTERSSON & BOSSE FEIFF

 

                                      2006

1 DENNIS MÅNSSON & JOHNNY EDVARDSSON

2 STURE GEIRON & TEDDY WASZAK

3 BRITT-LIS GEIRON & GUNNEL ENGSTRÖM

 

                                      2007

1 DENNIS MÅNSSON & LASSE JOHANSSON

2 BRITT-INGER TENGBERG & JOHN UDD

3 RALF DAHLBORG & PER TENGBERG

 

                                      2008

1 BOSSE FEIFF & ARNE LARSSON

2 BRITT-LIS GEIRON & LASSE JOHANSSON

3 JOHNNY EDVARDSSON & GÖSTA EDVARDSSON

 

                               2009

1 DENNIS MÅNSSON & BRITT-LIS GEIRON

2 KENT ANDERSSON & KJELL BJÖRKQVIST

3 LISBETH MÅNSSON & MARITA LINDQVIST

 

                               2010

1 BOSSE FEIFF & LARS EKDAHL

2 MALIN SEGRÉN & LENNART MÅNSSON

3 LASSE JOHANSSON & LISBETH MÅNSSON

 

                               2011

1 MALIN SEGRÉN & KENT ANDERSSON

2 KERSTIN WENNERGREN & SYLVIA LARSSON

3 MIKAEL SEGRÉN & BENGT RYDÉN

 

                                2012

1 KENT ANDERSSON & LENNART PETTERSSON

2 IVAN LARSSON & INGER DAHLBERG

3 ARNE LARSSON & DENNIS MÅNSSON 

 

                           2013

1 DENNIS MÅNSSON

2 JANNICE FOGELSTRÖM & MARIHTA LINDKVIST

3 MALIN SEGRÉN & LASSE JOHANSSON

 

                                2014

1 RALF DAHLBORG & KERSTIN WENNERGREN

2 BRITT FÄRDIG LINDAHL & TOMMY FOGELSTRÖM

3 DENNIS MÅNSSON & KENT ANDERSSON

 

                                 2015

1 RALF DAHLBORG & LENNART PETTERSSON

2 BOSSE FEIFF & MARIHTA LINDKVIST

3 TOMMY FOGELSTRÖM & LISBETH MÅNSSON

 

                                 2016

1 BOSSE FEIFF & DENNIS MÅNSSON

2 INGER DAHLBERG & KERSTIN MATTSON

3 RALF DAHLBORG & IVAN LARSSON

 

                                  2017

1 BRITT FÄRDIG LINDAHL & LISBETH MÅNSSON

2 TOMMY FOGELSTRÖM & IVAN LARSSON

3 DENNIS MÅNSSON & SYLVIA LARSSON

 

2018

1. DENNIS MÅNSSON & THOMAS CARLRYD

2. TOMMY FOGELSTRÖM & IVAN LARSSON

3. JAN VINBLAD & KERSTIN MATTSON

 

2019

1. DENNIS MÅNSSON & SYLVIA LARSSON

2. BRITT FÄRDIG LINDAHL & ALF ARLJUNG

3. BOSSE FEIFF & KENNETH MÅNSSON