LADIES OPEN 2014

17 MAJ

HEM       TILLBAKA TILL RESULTAT  

 

               GRUPP  1

KERSTIN & INGER - GUNNEL & MADELEINE           13 - 3

JANNICE & LISBETH - SIV & ENE                                 6 - 8        

GUNNEL & MADELEINE - JANNICE & LISBETH         0 - 13

BERIT & LINDA - KERSTIN & INGER                         12 - 12       

BERIT & LINDA - SIV & ENE                                         4 - 13

KERSTIN & INGER - JANNICE & LISBETH                  3 - 13        

SIV & ENE - KERSTIN & INGER                                  13 - 10

GUNNEL & MADELEINE - BERIT & LINDA               13 - 8          

JANNICE & LISBETH - BERIT & LINDA                    13 - 6

SIV & ENE - GUNNEL & MADELEINE                        11 - 9            

 

1. SIV FEJDE & ENE SÄINAS                                               45 - 29  + 16   8 PO

            SENIORERNA

2. JANNICE FOGELSTRÖM & LISBETH MÅNSSON          45 - 17  + 28   6 PO

                         LÄNSMANSGÅRDENS BK                                                             

3. KERSTIN WENNERGREN & INGER DAHLBERG            38 - 41   - 3    3 PO

                              AKTIVA SENIORER

4. GUNNEL ENGSTRÖM & MADELEINE PETTERSSON     25 - 45   - 20   2 PO

                           LÄNSMANSGÅRDENS BK

5. BERIT JOHANSSON & LINDA LOOB                               30 - 51   - 21   1 PO

                  AKTIVA SENIORER                                                                                      

 

               GRUPP  2

BRITT & INGELA - SYLVIA & MARILYN                      10 - 11

ANITA & BARBRO - KERSTIN & GUN-BRITT                 7 - 13           

SYLVIA & MARILYN - ANITA & BARBRO                      9 - 9

KERSTIN & GUN-BRITT - BRITT & INGELA                   8 - 11             

BRITT & INGELA - ANITA & BARBRO                            8 - 7

SYLVIA & MARILYN - KERSTIN & GUN-BRITT             7 - 13              

 

1. KERSTIN ALEBORG & GUN-BRITT JANSSON                  34 - 25  + 9   4 PO

                         AKTIVA SENIORER

2. BRITT FÄRDIG LINDAHL & INGELA DJEBARI                29 - 26  + 3   4 PO

                        LÄNSMANSGÅRDENS BK                                                                       

3. SYLVIA LARSSON & MARILYN JOHANSSON                  27 - 32   - 5   3 PO

                   LÄNSMANSGÅRDENS BK

4. ANITA ANDERSSON & BARBRO KRISTENSSON              23 - 30   - 7   1 PO

                           VÄSTERTRÄFFEN                                                                                   

 

               SEMIFINALER

SIV & ENE - BRITT & INGELA                                   5 - 13

KERSTIN & GUN-BRITT - JANNICE & LISBETH      8 - 5

 

               MATCH OM 3:DJE PRIS

SIV & ENE - JANNICE & LISBETH                             9 - 6

 

               FINAL

BRITT & INGELA - KERSTIN & GUN-BRITT           10 - 9

 

1. BRITT FÄRDIG LINDAHL & INGELA DJEBARI

                            LÄNSMANSGÅRDENS BK

2. KERSTIN ALEBORG & GUN-BRITT JANSSON

                           AKTIVA SENIORER

3. SIV FEJDE & ENE SÄINAS

              SENIORERNA

4. JANNICE FOGELSTRÖM & LISBETH MÅNSSON

                               LÄNSMANSGÅRDENS BK